Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE

Treść strony

 • ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE

 

 

 

 

Marzysz o własnym kącie? Skorzystaj z naszego kredytu mieszkaniowego i stań się właścicielem wymarzonego M. Pomożemy Ci się zadomowić.

 

 

 

Przeznaczenie:

 • budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację, wykończenieoraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • nabycie nieruchomości mieszkalnej,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności,
 • zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,
 • wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własnośćzakładu pracy lub mienie komunalne,
 • całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe,
 • refinansowanie nakładów poniesionych na cele mieszkaniowe,
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,
 • inne cele związne z zaspokajnaniem potrzeb mieszkaniowych.

 

Jakie warunki?

 • bardzo długi okres kredytowania aż do 360 miesięcy
 • minimalna kwota kredytu 25.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 700.000 zł,
 • brak ryzyka walutowego - kredyt udzielany jest w PLN
 • kredyt spłacany w wybranych przez Ciebie ratach równych lub malejących
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty
 • możesz bezpłatnie spłacic kredyt przed terminem
 • możesz skorzystać ze zmiennej lub okresowo stałej stopy procentowej (ustalonej na okres 5 lat)
 • podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nabywanej nieruchomości

   

 

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy.

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.

 

Masz już kredyt mieszkaniowy lub pażyczkę hipoteczną ze zmienną stopą procentową?

Możesz bezpłatnie skorzystać ze zmiany formuły oprocentowania ze zmiennej na okresową stałą.

Szczegóły tutaj.

 

Przykład reprezentatywny

 1. Kwota udzielonego kredytu 440 000,00zł

 2. Okres kredytowania 300 miesięcy

 3. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 440 000,00zł

 4. Oprocentowanie roczne zmienne 9,65%

 5. Całkowity koszt kredytu 740 823,31zł, w tym:

  1. prowizja za udzielenie kredytu 8 800,00zł

  2. opłata przygotowawcza 2 200,00zł

  3. odsetki od kredytu 729 223,31zł

  4. ubezpieczenie 0,00zł

  5. usługi dodatkowe – opłata za administrowanie kredytem 360,00zł (płatne 180 razy co 1 miesiąc po 2,00zł)

 1. Całkowita kwota do zapłaty 1 180 823,31zł

 2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,45%

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienie przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Kalkulacja została sporządzona na dzień 15.05.2023r.