Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Polityka informacyjna Banku

Treść strony

Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne członków Banku oraz klientów oraz zapewnia dostęp do tych informacji.

 

Pełna teść polityki informacyjnej:

 

  • ARCHIWUM

Outsourcing

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności outsourcingowe na rzecz Banku

 

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową.

 

 

 Softnet Sp. z o.o.

w zakresie dostawy i serwisu systemów bankowych

ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków

NIP: 6780052374, REGON: 670726198

 

System Ad Łupij Roguski Sp. J.

usługi świadczone w zakresie prac archiwizacyjnych oraz niszczenia dokumentacji niearchiwalnej

ul. Ratuszowej 11, 03-450 Warszawa

NIP: 113-290-05-28 KRS: 0000594306