Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Polityka informacyjna Banku

Treść strony

Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne członków Banku oraz klientów oraz zapewnia dostęp do tych informacji.

 

Pełna teść polityki informacyjnej:

 

  • ARCHIWUM

Outsourcing

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności outsourcingowe na rzecz Banku

 

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, informuje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową.

 

Windscore Sp. z o.o.w zakresie obsługi wierzytelności

ul. Cybernetyki 19A, 02-677 Warszawa

NIP: 5223011865,  Regon: 147057339

 

 Softnet Sp. z o.o.
  w zakresie dostawy i serwisu systemów bankowych

ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków

NIP: 6780052374, REGON: 670726198