Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Władze Banku

Treść strony

Skład Rady Nadzorczej

 1. Mazur Zenon – Przewodniczący
 2. Woźniak Piotr – Z-ca Przewodniczącego
 3. Wolszczak Zenon - Sekretarz
 4. Baran Małgorzata
 5. Drab Jadwiga
 6. Fijołek Piotr
 7. Górmiński Witold
 8. Kuba Grzegorz
 9. Madejski Zygmunt
 10. Michalski Leszek
 11. Molendowska Teresa

 

 

Skład Zarządu

 1. Krzysztof Wysocki –  Prezes Zarządu
 2. Jolanta Koncka – Wiceprezes Zarządu ds handlowych
 3. Magdalena Wolszczak – Wiceprezes Zarządu ds finansowo księgowych

 

 

 

 

Osoby uprawnione do podpisywania umów:

Poza Zarządem, pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu Banku posiadają:

Grzegorz Baryłka

Beata Celej

Jacek Chołuj

Agnieszka Czerniak

Monika Jaskólska

Elżbieta Kapciak

Rafał Korpik

Izabela Krajewska

Zofia Kroczewska

Jolanta Kupis

Monika Lis

Katarzyna Maciąg

Paweł Maj

Joanna Malmon

Dorota Michalska

Anna Ostrach

Aneta Putowska

Agata Radomska

Aneta Sałek

Anna Sałek

Barbara Skrok

Malwina Solecka

Urszula Solecka

Marzena Sulima

Teresa Sykut

Halina Wajs

Przemysław Wiech

Anna Wolszczak

Jarosław Wysocki