Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KARTY PRZEDPŁACONE KLIENT INSTYTUCJONALNY

Treść strony

Karta przedpłacona Mastercard

Karta przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych: pozwala na regulowanie wydatków służbowych bez konieczności wypłaty zaliczek, np. płatności za paliwo, hotele, bilety lotnicze, czy artykuły biurowe. Może być również przekazana jako instrument do wypłaty nagród, czy premii.

 

Cechy karty:

Kartą można dokonywać operacji:

  • bezgotówkowych:

   • płatności w punktach usługowo-handlowych,

   • płatności w Internecie, bezpiecznie dzięki usłudze 3D Secure,

   • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO),

  • gotówkowych:

   • wypłaty gotówki w bankomatach

   • wypłaty gotówki w kasach Banków Grupy SGB oraz w kasach obcych banków,

   • karta wydawana jest na okres 4 lat,

 • karta przedpłacona Mastercard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty,

 • operacje kartą mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty),

 • rachunek, do którego wydano kartę obciążany jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu transakcji do Banku,

 • karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku, a następnie przekazywana nieodpłatnie Posiadaczowi karty/Użytkownikowi karty,

 • karta daje możliwość rozdzielenia wydatków służbowych od prywatnych.

 

 

KARTA ŚWIADCZENIOWA

Karta świadczeniowa jest narzędziem służącym do przekazywania świadczeń pieniężnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty upoważnione do wypłaty świadczeń. Takimi świadczeniami mogą być zasiłki, premie czy stypendia. 

kartę można przekazać nieodpłatnie dowolnemu użytkownikowi karty (świadczeniobiorcy),

 • do otrzymania karty świadczeniobiorca nie musi posiadać rachunku w naszym Banku

 • bezpłatnie wypłacisz gotówkę w bankomatach SGB

 • możliwość płacenia kartą za codzienne zakupy

 • krajowa karta płatnicza wydawana na okaziciela

 • okres ważności karty 4 lata

 • brak możliwości płatności kartą w internecie