Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

AKTUALNE WSKAŹNIKI REFERENCYJNE

Treść strony

ŚREDNIE STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M (zmieniający się co 1 miesiąc)

obowiązujący od 01 lipca 2022 do 31 lipca 2022

7,02 %

WIBOR 3M (zmieniający się co 3 miesiące)

obowiązujący od 01 lipca 2022 do 30 września 2022

6,26 %

WIBOR 1M (zmieniający się co 1 miesiąc)

obowiązujący od 01 lipca 2022 do 31 lipca 2022

6,29%

WIBOR 1M 

obowiązujący od 01 lipca 2022 do 31 lipca 2022

kwotowanie na dwa dni przez zakończeniem poprzedniego miesiąca 

6,59 %

WIBOR 3M 

obowiązujący od 01 lipca 2022 do 30 września 2022

kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał)

7,05 %

WIBID 1M (zmieniający sie co 1 miesiąc)

obowiązujący od 01 lipca 2022 do 31 lipca 2022

6,09 %

WIBID 3M (zmieniający sie co 1 miesiąc)

obowiązujący od 01 lipca 2022 do 31 lipca 2022

6,65%