Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Inicjatywy Western Union

Treść strony

Przekazujemy dwie ważne informacje na temat aktualnych inicjatyw w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy.

 
  
1.       Przekazy na Ukrainę z opłatą 0 PLN:
 
·       będą kontynuowane do 31 marca 2022r. włącznie (dotyczy wszystkich produktów i kanałów sprzedaży)
 
 
2.       Równolegle, z uwagi na dużą liczebność migracji uchodźców z Ukrainy do krajów Europy Zachodniej, uruchomiony został dodatkowy pricing na przekazy przychodzące do Polski:
 
·       pricing ten działa inaczej niż ten wskazany powyżej w punkcie 1
·       dotyczy wyłącznie przekazów wysyłanych z tzw. promo codem – kodem promocyjnym. Tylko użycie promo code’u podczas wysyłania przekazu obniży opłatę za przekaz. Przekazy wysyłane bez użycia kodu promocyjnego do Polski będą podlegać pobraniu opłaty wg. bieżącego cennika
·       pricing z promo codem obowiązuje do 20 marca 2022r. włącznie i obejmuje głównie kraje przyjmujące uchodźców: Polskę, Słowację, Węgry, Mołdawię i Rumunię.
 
  • image001