Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Wsparcie dla przybywających z Ukrainy

Treść strony

  • ikonki_400x4009

W całym kraju samorządy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy organizują pomoc dla Ukraińców dotkniętych wojną. Trwają zbiorki żywności, odzieży, środków medycznych i higienicznych. Uruchamiane są zbiórki pieniędzy.

We wszystkich miastach wojewódzkich i byłych miastach wojewódzkich działają PUNKTY RECEPCYJNE. Warto dodać, że w niektórych miastach jest ich kilka.

Adresy punktów recepcyjnych są na stronach poszczególnych miast. Mieszkańcy zgłaszają chęć pomocy lokalnym samorządom.

Urzędy Wojewódzkie, które koordynują pomoc dla Ukraińców na szczeblu centralnym, nie mogą do swojej bazy zasobów dodać baz prywatnych np. oferowane noclegi przez lokalną społeczność czy bank. W takim przypadku osoba, która chce udostępnić np. swoje mieszkanie -  może kontaktować się z lokalnym samorządem.

 

Rząd uruchamił mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

To Ty decydujesz w jakim zakresie możesz pomóc. Możesz przekazać niezbędne rzeczy, udostępnić mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wesprzeć działania organizacyjnie i zaangażować się jako wolontariusz.

 

#PomagamUkrainie

 

Wschodnia granica

We wszystkich miastach wzdłuż granicy zorganizowano punkty recepcyjne i miejsca zbiórki darów. Dotyczy to województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego.

Na Podlasiu w każdej gminie oczekuje na uchodźców co najmniej kilka wytypowanych obiektów – salki wiejskie, świetlice, sale gimnastyczne, domy kultury. Gminy są gotowe do przyjęcia uchodźców i mają zgromadzone w tym celu niezbędne wyposażenie (łóżka, koce itp.)

W Ustrzykach Dolnych jest 6 punktów recepcyjnych zorganizowanych przez samorząd – mają dla uchodźców prawie 300 miejsc noclegowych, wypełnionych w około 30 procentach. W Chełmie samorząd oddał na pomoc uchodźcom wszystkie wolne obiekty, organizując w nich kuchnie, noclegownie, punkty zbiórki darów itp.

Rzeszów i Lublin uruchomiły strony internetowe dla Ukraińców – z informacjami. W tych samych miastach samorządy uruchomiły też wsparcie psychologiczne dla uchodźców.

Prawie każdy samorząd podjął jakieś działania - zwłaszcza na terenach wschodniej Polski. 

 

 

 

AKCJE ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZWOLEŃ

Gmina i Miasto Zwoleń również ruszyły z pomocą uchodźcom. 

Organizowane są zbiórki rzeczy, tworzona jest baza mieszkań. 

Aktualności z gminy Zwoleń

Praca dla uchodźców - PUP Zwoleń

 

Ogólnopolskie informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.