Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Wskaźniki referencyjne

Treść strony

CO TO SĄ WSKAŹNIKI REFERENCYJNE?

 

Są to wskaźniki, na podstawie których ustalane jest oprocentowanie zmienne produktów lub instrumentów finansowych takich jak kredyty, lokaty, papiery dłużne, produkty finansowania handlu.

Dzięki tym wskaźnikom strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje.

Wskaźnikami referencyjnymi są m.in. WIBOR, czy WIBID.

 

Wskaźniki opracowywane są przez niezależnych od nas administratorów, którzy są kontrolowani przez organ nadzoru niezależny od banków i innych instytucji finansowych.

 

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

 

Administratorzy muszą dbać o to, żeby dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość i pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny,

 

Co oznacza zmiana wskaźnika?

Zmiana wskaźnika może wiązać się z tym, że Twoje świadczenie zwiększy się lub zmniejszy. Na przykład, jeśli masz kredyt i wzrośnie jego oprocentowanie, Twoja rata będzie wyższa niż w chwili, gdy otrzymałeś kredyt. Zwiększy się także całkowita kwota, którą musisz spłacić.

Nowy wskaźnik alternatywny może cechować się większą zmiennością niż ten, który był stosowany wcześniej.

 

Wskaźniki referencyjne stosowane w umowach w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu:

WIBOR  

kluczowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, którego używa się, jako składowej oprocentowania (np. kredytów).

 

Wskaźnik jest opracowywany i publikowany przez administratora – GPW Benchmark S.A., który jest pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Na stronie https://gpwbenchmark.pl dostępne są szczegółowe informacje dotyczące WIBOR, w tym:

  • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,

  • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 rozporządzenia BMR),

  • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika,

  • dane kontaktowe administratora.

 

WIBID

Wskaźnik referencyjny w rozumieniu rozporządzenia BMR. Wskaźnik jest opracowywany i publikowany przez administratora – GPW Benchmark S.A., pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Na stronie https://gpwbenchmark.pl dostępne są szczegółowe informacje dotyczące WIBID, w tym:

  • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika,

  • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 rozporządzenia BMR),

  • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika,

  • dane kontaktowe administratora.

 

Publikacje KNF ws wskaźników referencyjnych:

→ stanowiska i komunikaty https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/stanowiska_i_komunikaty

→ podstawowe informacje

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/podstawowe_informacje

 

 

Jak postępujemy w konkretnych sytuacjach, opisujemy szczegółowo w umowach i regulaminach. Jeśli jednak zdarzą się niespodziewane sytuacje mamy przygotowany