Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT INWESTYCYJNY POMOCOWY

Treść strony

  • 405

 

 

Kredyty inwestycyjne na realizację przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z programów lub funduszy pomocowych mogą finansować inwestycje rolnicze, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia są zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego programu lub funduszu pomocowego.

 

 

 

Kredyt inwestycyjny na realizację przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z programów lub funduszy pomocowych jest kredytem kontrolowanym - celowość jego wykorzystania podlega rozliczeniu. 

Kredyt jest udzielany na okres wynoszący maksymalnie 15 lat (łącznie z okresem
karencji).

Udział własny kredytobiorcy powinien być udokumentowany w sposób wiarygodny dla Banku i stanowić minimum 10 % wartości finansowanej inwestycji.

Uruchomienie kredytu następuje po zawarciu przez kredytobiorcę umowy z podmiotem
wdrażającym.