Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Treść strony

  • KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

 

 

 

Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym (odnawialne) są kredytami odnawialnymi udostępnianymi kredytobiorcy w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym, przeznaczonymi na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej.

 

 

 

Kwota kredytu stanowi górną granicę zadłużenia w rachunku bieżącym. Kredyt ma formę limitu zadłużenia zwiększającego saldo dostępne rachunku bieżącego o kwotę przyznanego limitu.

O kredyt może się ubiegać wnioskodawca posiadający rachunek bieżący w Banku od co najmniej 6 miesięcy.

Limit kredytu przyznawany jest na okres 1 roku i ustalany w oparciu o wysokość wpływów środków na rachunek bieżący wnioskodawcy.

Kredyt może być wielokrotnie wykorzystywany aż do terminu wygaśnięcia umowy.

Kredyt udzielany jest na okres kredytowania wskazany w umowie z możliwością przedłużenia umowy na kolejne okresy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytobiorcy przez Bank.