Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Treść strony

  • KREDYT W KREDYTOWYM

Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym (nieodnawialne) przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych, w szczególności na sfinansowanie:

  • zapasów,
  • rozliczeń międzyokresowych czynnych,
  • należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
  • płatności,
  • podatku VAT.

 

 

Przyznanie kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i okres kredytowania uzależnione są od zapotrzebowania na środki obrotowe, zaproponowanego zabezpieczenia i stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Kredyty obrotowe mogą być udzielone jako krótko i średnioterminowe na okres do 3 lat.

Przy kredycie obrotowym nie jest wymagany udział własny.