Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Otwieramy przyszłość

Treść strony

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu opracował szczegółową Strategię działania na najbliższe lata, której głównym założeniem jest realizowanie hasła:  

Wzrost pozycji rynkowej Banku

poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz środowiska pracy

 

Postawiliśmy sobie jasne cele, które są priorytetem w Naszym codziennym działaniu. Są to:

Jakość – Klient – Rynek

 

Nieustannie dbamy o to, by:

 • Utrzymać konkurencyjność Banku,
 • Modernizować środowisko informatyczne Banku,
 • Zapewnić zasoby niezbędne do realizacji planowanych zamierzeń,
 • Utrzymać dynamikę przychodów na poziomie nie niższym niż dynamika kosztów.

 

Ponadto, wspólnie z Bankiem Zrzeszającym realizujemy wspólnie opracowane cele zawarte w kampanii OTWIERAMY PRZYSZŁOŚĆ.

 • Same-filary_1_900x500_FB1-i-LI-645x358

Co to dla nas oznacza?

 • klient w centrum uwagi
 • siła wspólnego działania
 • cyfrowa moc
 • wysoka efektywność
 • lokalność, tradycja, elastyczność
 • Dobro-klienta-645x358

Czym dla Banków SGB jest DOBRO KLIENTA?

Banki Spółdzielcze SGB to banki pierwszego wyboru dla rolników, klientów firmowych i indywidualnych z obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast.  Jako grupa SGB chcemy oferować naszym klientom najlepsze produkty – bezpieczne, funkcjonalne, dopasowane do ich różnorodnych potrzeb.

 • Dostęp do atrakcyjnych ofert – pełen wachlarz produktów i usług

 • Bezpieczna i funkcjonalna aplikacja mobilna

 • Nowe formy współpracy z rynkiem młodych konsumentów

 • Jeszcze lepsza bankowość internetowa spełniająca wymagania przedsiębiorców

 • Dedykowana oferta dla rynku Agro i samorządów

 • Współpraca finansowa z deweloperami

 • Wyjątkowa oferta usług i produktów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

 

 • Cyfrowa-moc-645x358

Czym jest CYFROWA MOC dla Banków SGB?

Mamy ambicję być grupą najnowocześniejszych technologicznie banków w Polsce, których siłą jest wspólne działanie, biznesowa elastyczność i bliskie, przyjazne relacje z lokalnymi społecznościami.

 • Kontynuacja „Mobilnego przyspieszenia”

 • Nowatorskie rozwiązania technologiczne, w tym rozwiązania chmurowe

 • Jakościowy skok w procesie standaryzacji systemów centralnych oraz automatyzacji działań

 • Optymalizacja kosztów infrastruktury informatycznej

 • Narzędziowe wsparcie sprzedaży

 • Uproszczenie procedur

 • Najwyższe standardy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

 • 24-godzinny monitoring oraz alarmowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa

 

 

 

 • Dobro-grupy-645x358

Czym jest dla Banków SGB DOBRO GRUPY?

Dostarczamy Bankom Spółdzielczym SGB nowoczesne i bezpieczne rozwiązania finansowe, które odpowiadają potrzebom lokalnych społeczności i służą realizacji ich celów – na zasadzie partnerstwa, z zachowaniem dialogu i przyjaznych relacji.

 • Koncentracja działań SGB-Banku SA na obsłudze Banków Spółdzielczych SGB

 • Dedykowana sieć obsługi Banków Spółdzielczych SGB

 • Zespoły doradców służące wsparciem Bankom Spółdzielczym SGB

 • Rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie relacjami

 • Partnerstwo w projektach gospodarczych i społecznych na szczeblu lokalnym

 • Pełne i efektywne wykorzystanie sieci oddziałów i placówek bankowych

 • Efektywność-645x358

Na czym zbudujemy EFEKTYWNOŚĆ Banków SGB?

Nieustająco pracujemy nad maksymalizacją efektywności kosztowej, wyższą rentownością oraz ograniczaniem ryzyk. Nasz cel to organizacja bezpieczna pod względem kapitałowym, ludzkim i technologicznym. Efektywna dla klientów i Banków Spółdzielczych SGB.

 • Zwiększenie poziomu uproduktowienia klientów

 • Wzrosty przychodów dzięki zoptymalizowanym procesom biznesowym, bardziej atrakcyjnej ofercie, silnej aktywności marketingowej, spójnemu wizerunkowi oraz kulturze współpracy

 • Ponowną wycenę usług nakierowaną na jak największą opytmalizację kosztów (m.in. dzięki centralizacji zakupów czy wdrożeniu nowych procesów backoffice)

 • Plan do 2024 roku: zwiększenie poziomu skali swojej działalności o około 20% i podwojenie wyniku brutto całej Grupy

 

 • Pracownicy-645x358

Jakie znaczenie mają PRACOWNICY Banków SGB?

Stawiamy na zespoły najlepszych ludzi – takich, którzy mają bliskie relacje z klientami, znają ich potrzeby i rynek. Doskonale realizują swoje zadania doradcze i operacyjne w obszarze budowania ofert, wykorzystania technologii oraz osiągania najwyższych parametrów efektywnościowych.

 • Kadry Banków Spółdzielczych SGB decydują o potencjale i rynkowym znaczeniu Grupy

 • Kluczem do wspólnego sukcesu jest rozwój umiejętności eksperckich i menedżerskich

 • W relacjach z pracownikami dominuje kultura współpracy, dialogu i odpowiedzialności za podejmowane decyzje

 • Siłą spółdzielczej wspólnoty jest wzajemne rozumienie potrzeb – indywidualnych aspiracji każdego pracownika i celów organizacji

 • Nastawienie na wspólny sukces i Dobro Klienta to główny motyw wewnętrznej harmonii

 • Lokalność-645x358

Jak postrzegamy LOKALNOŚĆ SGB?

Jesteśmy blisko naszych klientów i lokalnych społeczności. Wiemy, że wszyscy klienci mają podobne wymagania i aspiracje, oczekują traktowania z taką samą atencją i chcą otrzymywać dobre oferty. Chcemy jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby. Jesteśmy blisko nich, na wyciągnięcie ręki.

 • Utrzymanie bezpośrednich, partnerskich relacji ze społecznościami lokalnymi

 • Zwiększenie liczby udziałowców i ich zaangażowania

 • Wzmocnienie wsparcia dla lokalnych inicjatyw

 • Trwała i szeroka współpraca z samorządami

 • Globalne produkty dla lokalnych odbiorców

 • Stawianie na lokalność przy tworzeniu ofert produktowych i usług

 • Zrozumienie zróżnicowanych terytorialnie, indywidualnych potrzeb biznesowych