Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYTY PREFERENCYJNE

Treść strony

  • PREF

Kredyty inwestycyjne na realizację przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z programów lub funduszy pomocowych mogą finansować inwestycje gospodarcze, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia są zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego programu lub funduszu pomocowego.