Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

POŻYCZKA HIPOTECZNA

Treść strony

  • POŻYCZKA HIPOTECZNA

Pożyczkę hipoteczną możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Zyskaj nawet MILION złotych na usprawnienie swojej firmy.

 

Pożyczka udzielana na okres maksymalnie 15 lat.

Kwota pożyczki od 50.000,00 zł do 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota pożyczki hipotecznej ustalana jest na podstawie wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia oraz dotychczasowych wyników finansowych klienta i nie może przekraczać 50% wartości rynkowej nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki)

Obowiązkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki hipotecznej stanowi:

  • wpis hipoteki na pierwszym miejscu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia hipotecznego, udokumentowany stosownym odpisem z Księgi Wieczystej,
  • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.