Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WSPÓNOT MIESZKANIOWYCH

Treść strony

  • MIESZKANIOWYCH

Kredyty inwestycyjne na realizację przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z programów lub funduszy pomocowych mogą finansować inwestycje gospodarcze, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia są zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego programu lub funduszu pomocowego.

Kredyt jest udzielany na okres wynoszący maksymalnie 15 lat.