Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW LUB FUNDUSZY POMOCOWYCH

Treść strony

  • KREDYTY PREFERENCYJNE

Kredyty inwestycyjne na realizację przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z programów lub funduszy pomocowych mogą finansować inwestycje gospodarcze, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia są zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego programu lub funduszu pomocowego.

 

Zapytaj Naszego doradcę o szczegóły.