Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT REWOLWINGOWY

Treść strony

  • REWOLWINGOWY

Kredyt rewolwingowy to celowy kredyt obrotowy, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb klientów.

Kredyt rewolwingowy to celowy kredyt obrotowy, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb klientów. Kredyty rewolwingowe są kredytami krótko lub średnioterminowymi, udzielanymi na okres od 1 roku do 3 lat, odnawialnymi w trakcie trwania umowy.

Przy kredytach rewolwingowych nie jest wymagany udział własny.

Każda spłata wykorzystanego kredytu odnawia kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.

 

Sprawdź swoje korzyści:                                                                          

  • Wsparcie w zapewnieniu płynności firmy
  • Wsparcie w kredytowaniu wydatków niezbędnych  dla rozwoju działalności bieżącej firmy
  • Nie wymaga wkładu własnego 
  • Indywidualnie ustalane zabezpieczenia kredytu