Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT W RACHUNKU KREDYTOWYM, W TYM NA VAT

Treść strony

 • KREDYT W KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców stawiających na ciągły rozwój swojej firmy.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców stawiających na ciągły rozwój swojej firmy. Uzyskane środki można przeznaczyć na bieżące wydatki związane z działalnością firmy, a także na realizację kontraktów.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest kredytem nieodnawialnym i podlega spłacie na indywidualnie ustalonych zasadach.

 

Kredyt można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • zapasów,
 • rozliczeń międzyokresowych czynnych,
 • należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami,
 • płatności,
 • podatku VAT.

 

Sprawdź swoje korzyści

 • Wsparcie w zapewnieniu płynności firmy
 • Wsparcie w kredytowaniu wydatków niezbędnych  dla rozwoju działalności bieżącej firmy
 • Nie wymaga wkładu własnego
 • Indywidualnie ustalane zabezpieczenia kredytu
 • Możliwość wykorzystania w formie gotówkowej lub bezgotówkowej