Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Treść strony

  • KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (odnawialny) jest udostępniany kredytobiorcy w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym. Udostępnione środki można przeznaczyć na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt ma formę limitu zadłużenia zwiększającego saldo dostępne rachunku bieżącego o kwotę przyznanego limitu.

Kredyt może być wielokrotnie wykorzystywany aż do terminu wygaśnięcia umowy.

 

Sprawdź swoje korzyści:         

  • Wsparcie w zapewnieniu płynności firmy                        
  • Wsparcie w kredytowaniu wydatków niezbędnych  dla rozwoju działalności bieżącej firmy               
  • Nie wymaga wkładu własnego
  • Indywidualnie ustalane zabezpieczenia kredytu
  • Możliwość wielokrotnego wykorzystania
  • Możliwość wykorzystania w formie gotówkowej lub bezgotówkowej