Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

ZAWIADOMIENIE

Treść strony

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zwoleniu zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00 w Zajeździe Fraszka, położonym w Sycynie Kolonia 2, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.

 

Informujemy także, że:

1)       w przypadku braku quorum, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się niezależnie od ilości obecnych członków, w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 10.30,

2)       protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli wraz ze sprawozdaniem rocznym z działalności Banku, sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania, są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku, Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń ( I piętro) w godzinach pracy Banku (pon. – pt. 7.30 – 15.30).