Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYTY

Treść strony

  • KREDYT W KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to doskonałe rozwiązanie dla rolników stawiających na ciągły rozwój swojego gospodarstwa.

  • KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (odnawialny) jest udostępniany kredytobiorcy w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym. Udostępnione środki można przeznaczyć na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

  • NAWOZOWY(1)

Kredyty nawozowe przeznaczone są na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 2.500,00 zł na 1ha użytków rolnych.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 15 miesięcy.

 

  • WZNOWIENIE PRODUKCJI

Kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych są udzielane w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez: suszę, grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, piorun, obsuniecie się ziemi, zwane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

  • PROGRAMY POMOCOWE

Kredyty inwestycyjne na realizację przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z programów lub funduszy pomocowych mogą finansować inwestycje rolnicze, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia są zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego programu lub funduszu pomocowego.

  • ROZWOJOWY(1)

Kredyty inwestycyjne rozwojowe mogą finansować inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz inwestycje w ramach działalności gospodarczej.