Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

KREDYTY

Treść strony

  • KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (odnawialny) jest udostępniany kredytobiorcy w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym. Udostępnione środki można przeznaczyć na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

  • KREDYT W KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców stawiających na ciągły rozwój swojej firmy.

  • KREDYT PŁATNICZY

Kredyt płatniczy to idealny sposób na pokrycie przejściowych braków środków finansowych.

  • REWOLWINGOWY

Kredyt rewolwingowy to celowy kredyt obrotowy, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb klientów.

  • INWESTYCYJNY

Rozwój Twojej firmy zależy od inwestycji. Skorzystaj z kredytów inwestycyjnych na niemal każdy cel.

  • POŻYCZKA HIPOTECZNA

Pożyczkę hipoteczną możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Zyskaj nawet MILION złotych na usprawnienie swojej firmy.

  • KREDYTY PREFERENCYJNE

Kredyty inwestycyjne na realizację przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z programów lub funduszy pomocowych mogą finansować inwestycje gospodarcze, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia są zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego programu lub funduszu pomocowego.

  • MIESZKANIOWYCH

Kredyty inwestycyjne dla wspólnot mieszkaniowych mogą finansować inwestycje wspólnot mieszkaniowych, takie jak remonty, termomodernizację budynków, instalację kolektorów słonecznych, itp.